iso

icon pdf ISO 9001:2015 certifikat

VEAB skall alltid sätta kunden i fokus genom att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster som motsvarar kundkraven och dess förväntningar. Detta ska vi uppnå genom att:

  • Ha ett väl fungerande kvalitetssystem som säkerställer att kunden alltid får produkter med rätt kvalitet och som levereras i rätt tid till rätt plats.
  • Systematiskt och ständigt genomföra förbättrande åtgärder på kvalitetssystemet.
  • Ledningsgruppen, på ett positivt och engagerat sätt, arbetar för att skapa förutsättningar att uppnå ställda kvalitetsmål.
  • Alla medarbetare är medvetna om att kunden är "kärnan" för vår verksamhet.
  • Alla medarbetare har kännedom om kundens behov, krav och förväntningar på de produkter och tjänster vi levererar.
  • Alla medarbetare är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet produceras.
  • Arbeta efter grundprincipen att göra rätt från början samt aktivt förhindra upprepning av fel.
  • Dokumentera och förstå kundens krav på produkten och endast acceptera order när vi kan uppfylla dessa krav.
  • Uppfylla tillämpbar lagstiftning och andra myndighetskrav.

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.