Snickerilokaler, kemisk industri, offshore eller skadedjursbekämpning. VEABs serie värmefläktar för tuffa miljöer har breddat vårt sortiment av fläktar.

AW C och AW D uppfyller kraven för IP65 och har öppningsbar front som underlättar inspektion och rengöring. AW C uppfyller dessutom kraven för korrosivitetsklass C5-M vilket gör den lämplig för offshore/marina miljöer såväl som kemisk industri och biltvättar.
AW D har i sin tur ett 4,2 mm mellanrum mellan lamellerna som minimerar risken för att damm och
partiklar sätter igen batteriet. Detta gör AW D lämplig för dammiga miljöer som industri- och snickerilokaler.

AW Ex är godkänd för användning i områden där explosionsrisken utgörs av gas eller ångor (utrustningskategori 2 G). Inspektionsluckan med snabblås för enklare inspektion och rengöring.
Märkning: Ex II 2 G c Ex e IIB T4 Gb

AW H, även den IP65, klarar omgivningstemperaturer på max 70°C. Det gör AW H idealisk för t.ex industriella processer och skadedjursbekämpning.

Läs mer om hela serien

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.