INTEGRITETSPOLICY

VEAB Heat Tech AB värnar om den personliga integriteten. Som personuppgiftsansvarig har VEAB ett ansvar att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt enligt denna policy. Denna policy gäller för dig som kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med VEAB.

 1. Personuppgifter som kan samlas in.
  VEAB kan komma att behandla följande personuppgifter i samband med affärsmässiga kontakter med oss. De kategorier av uppgifter vi som samlar in är namn, telefonnummer, e-post, din position på företaget. Personuppgifterna kan även gälla betalningsinformation och annan information som lämnas i samband med köp eller leverans.
 2. Ändamål med behandlingen
  En grundläggande princip för oss är att inte samla in mer eller lagra personuppgifter längre än nödvändigt. VEAB behandlar endast de personuppgifter vi har en affärsmässig relation till eller på annat sätt finner intressant att upprätthålla en kontakt. VEAB säljer inte dessa personuppgifter vidare till tredje part. 
 3. Lagring av personuppgifter och vilka har tillgång till dem
  VEAB tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Endast personer inom VEAB som i sin anställning har behov av att behandla personuppgifter i enlighet med ovan angivna ändamål kommer att ha tillgång till dem. VEAB kan lämna ut personuppgifter till tredje part som beskrivs nedan i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar: - Till myndighet om VEAB har en förpliktelse att göra så eller om VEAB behöver skydda sina eller tredje parts rättigheter. - Till tredje part i samband med försäljning eller annan överföring av del av VEAB:s verksamhet. - Till tredje part för att tillvarata VEAB:s rättigheter, t.ex. i samband med rättslig tvist. 
 4. Rättning, radering eller ta del av lagrade personuppgift
  Vid en begäran av rättelse, radering eller ta del av dina lagrade personuppgifter undersöker VEAB möjligheterna till detta och genomför i så fall ändringen, raderingen eller utskrift av personuppgifterna så snart som möjligt. VEAB kan avvisa begäran om det finns lagliga krav för detta. 
 5. Cookies
  På www.veab.com används cookies för att identifiera återkommande besökare. Cookies kopplas inte till personlig identifierbar information. 
 6. Ändring av personuppgiftspolicyn
  VEAB kan när som helst komma att göra ändringar av denna Integritetspolicy.
 7. Kontaktuppgifter
  VEAB Heat Tech AB, org nr.: 556138-3166, med adress Stattenavägen 50 281 33 Hässleholm är personuppgiftsansvarig för behandling av anställdas personuppgifter. Mikael Isaksson företräder VEAB i frågor som rör hanteringen av personuppgifter med följande kontaktuppgifter, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0708–988512.

© 2018 VEAB Heat Tech AB
The documents and related graphics published on the services could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the brochure(s) described herein at any time without notice.